Privacy 

Privacyverklaring


Datum huidige versie: 24 mei 2018

Dit is mijn privacyverklaring conform AVG

Ik zal deze tekst aanpassen, als nieuwe inzichten dat wenselijk maken.
Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie, maar laat het mij dan weten.

Bedrijfsgegevens

Oscar van der Wijk - fotografie

Mr.  D.J. van Heusdestraat 30
2806 XJ Gouda
www.oscarvanderwijk.nl
www.ovdw.nl
www.fotograafingouda.nl
info@oscarvanderwijk.nl
KvK Rotterdam 29041034

Doel

Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om.  Oscar van der Wijk - fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@oscarvanderwijk.nl.

Contactgegevens die verplicht zijn door de Belastingdienst én informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact, worden bewaard.

Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid.

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met:

Voor E-mail en agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
Het versturen van foto’s gaat meestal via wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Bewaarduur van uw gegevens
Uw gegevens worden bewaard, tot u mij verzoekt deze te verwijderen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via mijn e-mailadres: info@oscarvanderwijk.nl.

Recht op intrekking van verleende toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst/quit-claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston